درباره‌ی مجله

مجله مدیریت اهدا و پیوند (MEP) یک نشریه ملی و مدیریتی- پزشکی است که به‌صورت فصلنامه بررسی می‌شود و هدف آن فراهم‌آوردن بستری مناسب به عنوان یک رسانه علمی ارتباطی برای محققان فارسی زبان در سراسر جهان است. این مجله از مقالات بالینی اصلی و همچنین تجربیات تحقیقاتی علوم پایه عمدتاً در مورد اهدا و پیوند عضو در منطقه و تجزیه و تحلیل مشکلات مختلف منطقه‌ای استقبال می‌کند. دستنوشته‌ها در قالب مقالات اصلی، مقالات مروری، گزارش های موردی، نامه به سردبیر و غیره قابل انتشار هستند.