اطلاعات تماس

Iran, Tehran, Darabad, Masih Daneshvari Hospital, Research Management of Organ and Tissue Transplant Unit

تماس با سردبیر

Dr. Shadi Shafaghi
مرکز تحقیقات پیوند ریه، پژوهشکده سل و بیماری‌های ریوی
تلفن +98-21-27122522

تماس با پشتیبانی

Yazdan Abdolmohammadi
تلفن +98-9913290465